przetwory ekologiczne, ekologiczna żywność online

Zdrowa żywność ekologiczna – przetwory zgodne z naturą

Od dynamicznego rozkwitu branży żywieniowej, który zaczął się na początku zeszłego stulecia, artykuły jedzone przez nas każdego dnia zaczęto standardowo wypełniać rozmaitymi substancjami przedłużającymi ich żywotność. Jednak razem z rosnącą wiedzą konsumentów odnośnie tego, co jedzą i jakie może to mieć działanie na ich zdrowie, ostatnio coraz częściej szukają oni artykułów wykonanych z żywności nieprzetworzonej.

Ekologiczna żywność – rośliny uprawiane z zachowaniem głównych reguł rolnictwa ekologicznego

Żeby konkretny produkt sprzedawany w naszym kraju mógł nazywać się „ekologicznym”, musi sprostać kilku wytycznym. Żywność eko i przetwory z niej wyprodukowane muszą pozyskać stosowne certyfikaty wydawane przez autoryzowane do tego instytuty. Głównym jednak atrybutem spożywczych produktów eko jest to, że wykorzystane do ich przyrządzenia warzywa oraz owoce uprawiano z zachowaniem wszelkich reguł rolnictwa ekologicznego. To oznacza, iż rolnicy nie korzystali z chemicznych nawozów ani pestycydów, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ nie tylko na zdrowie ludzi, ale które również są zagrożeniem dla ekosystemu. Niektóre wszak nawozy wywołują zakwaszenie gleby lub zanieczyszczają wody powierzchniowe, a natryski upraw chemicznymi pestycydami nieraz powodują np. śmierć pożytecznych owadów. Z kolei ekologiczna uprawa powoduje, że warzywa i owoce mają niższą zawartość azotynów, azotanów i metali ciężkich, a to znaczy, że mniej tych substancji przedostanie się do organizmu ich konsumentów.

Co musi być umieszczone na etykiecie zdrowej żywności

Przetwory eko podlegają nieustannej kontroli na wszystkich etapach produkcji, w tym też w trakcie przechowywania oraz przewozu. Co ważne, gdy artykuł spełnia kryteria, jego wytwórca obok typowych informacji między innymi o dacie przydatności do spożycia, wadze netto, miejscu produkcji ingredientów, temperaturze przechowywania czy wartościach odżywczych, musi również obligatoryjnie wskazać numer ID jednostki certyfikującej ten artykuł oraz zamieścić logo produkcji ekologicznej UE, którym są białe gwiazdy, które tworzą w kształt liścia. Wypatrując żywności ekologicznej warto zatem czytać dokładnie etykiety wyrobów, a nabywając je online w sklepie producenta sprawdzić, czy umieścił on na stronie informację o uzyskanych certyfikatach.

Lokalizacja firmy:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]