Stalowe kontenery na odpady dla różnych gałęzi przemysłu

Jeśli potrzebujesz kontenera otwartego, powinieneś odwiedzić ten adres

Nie wszystkie odpady mogą trafić do koszy na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które są generowane w czasie wszelkiego typu remontów i prac budowlanych, a także odrzutów industrialnych. Muszą one zostać przetransportowane do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje związane z magazynowaniem i przewozem śmieci. By ich uniknąć, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do gromadzenia i transportu opakowań, gruzu, starych mebli i podobnych odpadów. Poza tym dostępne są także kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak granulaty, wióry metalowe czy trociny. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla których podmiotów?

Odbiorcami usług producentów kontenerów stalowych są różne podmioty. Pośród nich można wymienić między innymi brygady sprzątające oraz parające się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się firmy świadczące usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych i gruzu. Odnajmują je one klientom, a po zapełnieniu transportują do punktu legalnego ich przechowywania lub utylizacji.

Lokalizacja firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]