Sprzedaż central telefonicznych

Liderami w branży centrali telefonicznych są Platan, Slican i Panasonic, które mają duże doświadczenie w produkcji centralek telefonicznych oraz szeroki wybór modeli tych urządzeń dla każdego biura.

Centrale telefoniczne – gdzie będą przydatne?

Centrala telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas wymieniania informacji. Centrala telefoniczna pozwala zaoszczędzić więcej czasu osób dzwoniących, uprościć funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz w wielkim stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Wszystkie centralki telefoniczne umożliwiają przełączanie na numery wewnętrzne rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnętrznych w przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w obrębie centrali) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na odłączeniu wyjść na połączenia komórkowe, miastowe i międzymiastowe. Centralka daje możliwość przyznania każdemu aparatowi telefonicznemu wew. numeru dozwolonego, który zezwala na rozmowy zewnętrzne. Ma ona również możliwość gromadzenia danych, które zostają zapisane w pamięci centralki dzięki czemu mamy możliwość kontroli takich danych jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.