Kurs – pierwsza pomoc

W Polsce każdego roku ginie parę tysięcy osób wyłącznie z tego powodu, że świadkowie zdarzenia nie są w stanie udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem karetki. Odpowiedzią na te zatrważające statystyki jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z pierwszej pomocy, dzięki którym zdobędziemy wiedzę i umiejętności potrzebne do dobrego zachowywania się w momencie zagrożenia zdrowia.

Kursy pierwszej pomocy – w jakiej formie?

Część kursów pierwszej pomocy można odbyć za pomocą e-learningu. Szkolenia przez Internet są z pewnością wygodniejsze i tańsze, jednakże nauka jest bardziej teoretyczna. Zajęcia bezpośrednie wykorzystują specjalne fantomy do przeprowadzania różnego rodzaju symulacji z pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – z jakich części się składają?

Tematy, jakie pojawią się w czasie kursu, są zależne od wspólnych ustaleń organizatorów z odbiorcami szkoleń. Z pewnością, powinny się w nim znaleźć takie elementy, jak zabezpieczenie miejsca wypadku, a także ewakuacja z zagrożonego miejsca. W części interaktywnej powinniśmy nauczyć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, tamować krwotoki oraz co zrobić, w przypadku omdleń czy zawału mięśnia sercowego.