Kinezygerontoprofilaktyka – rodzaje treningów dla osób starszych

Czym jest kinezygerontoprofilaktyka i dlaczego aktywność fizyczna w podeszłym wieku jest tak ważna? Jakie rodzaje treningów można polecić seniorom? Z jakich przyrządów warto korzystać, jeśli wybieramy ćwiczenia w domu? Na te wszystkie pytania odpowiadamy w artykule.

Co to jest kinezygerontoprofilaktyka?

Kinezygerontoprofilaktyka to innymi słowy trening zdrowotny osób w podeszłym wieku, rekreacja ruchowa osób starszych, trening ruchowy dla seniorów lub po prostu terapia ruchem dla osób starszych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości tej grupy wiekowej.

Głównym założeniem kinezygerontoprofilaktyki jest utrzymanie oraz poprawa sprawności fizycznej seniorów, co przekłada się również na poprawę stanu zdrowia oraz kondycji psychicznej i samopoczucia osób starszych.

Dlaczego aktywność fizyczna w podeszłym wieku jest ważna?

Z wiekiem dochodzi do wielu zmian w organizmie człowieka, między innymi do zmian inwolucyjnych w układzie kostno-mięśniowym. Zmiany te są naturalnym etapem procesu starzenia się każdego organizmu, dlatego warto zadbać o swoją sprawność fizyczną również w podeszłym wieku, aby zachować jak najlepszą jakość życia.

U osób w podeszłym wieku dochodzi do:

  • pogorszenia mobilności (problemy z chodem i ze zmianami pozycji),
  • pogorszenia sprawności mięśniowo-stawowej (spadek napięcia i siły mięśniowej, ograniczenia ruchomości stawów),
  • zmniejszenia gęstości i masy kostnej (osteoporoza),
  • pogorszenia funkcji układu nerwowego (np. utrzymania równowagi, koncentracji, wydłużenie czasu reakcji) oraz procesu widzenia, słyszenia i czucia.

Dlatego bardzo ważne jest podejmowanie działań prewencyjnych, mających na celu utrzymanie jak najlepszej sprawności fizycznej osób starszych, a szczególnie sprawności funkcjonalnej, która zapewnia niezależność w wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Jakie formy aktywności fizycznej są odpowiednie dla osób starszych?

Trening zdrowotny seniorów powinien uwzględniać takie ćwiczenia i aktywności fizyczne, aby zapobiegać różnym chorobom, przedwczesnemu starzeniu się oraz poprawiać kondycję psychiczną i fizyczną organizmu. Ważnymi jego składnikami jest trening równowagi, siły, wytrzymałości, gibkości i zwinności oraz koordynacji ruchowej.

Ważne jest, aby podczas aktywności fizycznej monitorować swoje tętno, ciśnienie oraz samopoczucie.

Istotnym jest również, aby między aktywności wplatać ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne i rozluźniające oraz rozciągające.

W treningu osób starszych unikamy nagłych zmian pozycji, ćwiczeń obciążających kręgosłup i kolana, pozycji statycznych, wymuszających zbyt długie napięcie mięśniowe, ćwiczeń na bezdechu, podskoków, nadmiernych skłonów i zgięć oraz aktywności nagle podnoszących ciśnienie.

Rodzaje treningów dla osób starszych

Aktywność fizyczna może być wykonywana zarówno w zorganizowanej grupie (prowadzenie zajęć przez instruktora), jak i samodzielnie w domu czy w najbliższym otoczeniu. W związku ze starzeniem się społeczeństwa kinezygerontoprofilaktyka staje się coraz bardziej popularna i coraz więcej osób staje się jej instruktorami.

Trening w grupie – oprócz walorów fizycznych – ma również ogromne znaczenie dla aspektu psychicznego. Utrzymywanie relacji towarzyskich w starszym wieku jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na jakość życia. Zajęcia dla seniorów oferowane są zarówno w domach seniora, klubach fitness, ośrodkach sportowych czy domach kultury. Przyjmują różne formy, takie jak np. aerobik, gimnastyka, zajęcia typu zdrowy kręgosłup, pilates, zajęcia taneczne, pływanie, aqua aerobic, nordic walking, a także zajęcia typu gry i zabawy np. boccia, minigolf.

Jeśli nie mamy możliwości uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych, dobrym rozwiązaniem będzie również trening w domu lub zajęcia online, które zyskują coraz większą popularność.

Ćwiczenia w domu można wykonywać bez przyrządów lub z uwzględnieniem prostego sprzętu do ćwiczeń typu taśmy rehabilitacyjne i piłki rehabilitacyjne, małe piłki do pilatesu, przyrządy do treningu dłoni czy przelotki do ćwiczeń (linki wieszane na drzwiach, dzięki którym mamy możliwość ćwiczeń czynnych i samowspomaganych).

Źródło tekstu: https://www.bardomed.pl/blog/porady-eksperta/kinezygerontoprofilaktyka-rodzaje-treningow-dla-osob-starszych/