Usługa tłumaczenia tekstów – co rzutuje na jej ostateczny koszt?

Po więcej szczegółów o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego kliknij tutaj.

Wraz z otwarciem się naszego kraju na rynki z całego świata wzrósł popyt na usługę przekładu. Każdego dnia tłumacze sporządzają setki specjalistycznych i zwykłych translacji na bardziej lub mniej popularne języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i zwykłych obywateli.

Pomimo, iż w sieci bez problemu da się wyszperać darmowe narzędzia oferujące translację, nadal nie wyręczą one doświadczonych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich usługi jest nierzadko koniecznością, przykładowo jeśli potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy wstępnie oszacować koszt tłumaczenia. Od czego więc zależna jest cena przekładu?

Okoliczności determinujące końcowy koszt tłumaczenia

Na to ile ostatecznie będzie kosztowało cię tłumaczenie tekstu wpływ mają wypunktowane poniżej elementy:
1. Kierunek translacji. Translacja na język polski jest zwyczajowo o kilkadziesiąt procent tańsza aniżeli tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
2. Język, z którego bądź na który planujemy przełożyć tekst. Przekład z modnych języków germańskich (niemiecki, szwedzki) albo romańskich (włoski, portugalski) będzie z reguły tańszy niż tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego) lub słowiańskich (np. słoweńskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia lub problematyka tekstu. Translacja prac akademickich, opracowań medycznych bądź dokumentów handlowych wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki reprezentatywnej dla danej specjalizacji, ale też odpowiednią wiedzę, by trafnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji niedopuszczalnych pomyłek.
4. Termin zrealizowania przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeżeli potrzebujemy czegoś “na wczoraj” musimy przygotować się na większy wydatek.

Dlaczego tłumaczenie uwierzytelnione to większy koszt?

Wypada dodać, że przekład różnego rodzaju dokumentów jak np. prawo jazdy czy świadectwa szkolne (certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo poświadcza go stemplem z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym zaznacza czy przekład powstał z oryginału, kopii lub odpisu, jak również nadaje mu odrębny numer. Tłumacze przysięgli najczęściej mają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych dokumentów oraz świadectw, natomiast w razie potrzeby zamówienia tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się co do zasady od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie przysięgłym – 1125 znaków.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]