Praca agencji ochrony, czyli ochrona osób i mienia

Poznaj więcej szczegółów o ochronie osób i mienia na sed-hut.pl/ochrona-osob-i-mienia/.

Sposobów zabezpieczania osób oraz mienia jest mnóstwo. Zalicza się do nich zatrudnienie agencji ochrony osób i mienia. Z usług tego rodzaju agencji najczęściej decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Przybywa także osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów chcą chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na wsparcie agencji?

Do najczęstszych zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale również w budynku publicznym. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można również zakupić instalację alarmową. Wszystkie te zabezpieczenia znacząco utrudnią przestępcom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także pracującym w nich pracownikom czy klientom, można zagwarantować, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć przeróżne obowiązki. Mogą oni objąć chroniony budynek stałym monitoringiem, mogą także patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zaobserwowano w budynku.

Ochrona osób i mienia – plusy dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników powinien każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na nadzór znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Zniżka ta może sięgać nawet 65 procent. Oznacza to, że w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić zaskakująco wysokie kwoty.

Lokalizacja firmy:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]