Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

Uzyskaj pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków. Skieruj się tutaj

Ubiegłe lata to czas napływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają pośród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To powoduje, iż wzrósł popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się również znaczna część Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są konieczne do rozpoczęcia zatrudnienia bądź studiów w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są niezbędne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu różnego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Ukrainy, Białorusi, Rosji bądź Kazachstanu. Należą do nich między innymi dyplomy potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, prawa jazdy oraz dowody osobiste, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, jak również akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. Tym samym, by wykonywać ten zawód, należy zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa UE.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]