Jakie zlecenia przyjmie prywatny detektyw?

Usługi detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Postanawiamy o ich wynajęciu nie tylko w wypadku problemów rodzinnych. Ich usługi okazują się pomocne też dla pracodawców – umożliwiają np. zweryfikowanie czy zatrudniony będący na L-4 naprawdę jest niezdolny do pracy lub czy informacje zawarte przez niego w CV są zgodne z prawdą. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie kwalifikacje powinien mieć detektyw i w rozwiązaniu jakich problemów może nam pomóc.

Prywatny detektyw – zawód tylko z licencją

Nie każdy może pracować jako prywatny detektyw. Żeby legalnie wykonywać ten zawód, należy dysponować stosowną licencją przyznawaną po zaliczeniu państwowego egzaminu. Miejmy jednak na uwadze, że osoby podchodzące do testu muszą również spełnić uprzednio określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta powiatowego lub miejskiego Policji, minimum średniego wykształcenia i obywatelstwa któregoś z krajów wchodzących w skład UE. Wymogiem jest również niekaralność, a w przypadku byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą ukończyć 21 lat.

W jakich przypadkach szukać pomocy detektywa?

Gros zleceń, które realizują detektywi dotyczy wszelkiego rodzaju spraw rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zwrócić się m.in. jeśli mamy podejrzenie, iż nasz towarzysz życia jest niewierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic dziecka właściwie sprawuje nad nim opiekę. Detektyw pomoże nam także ustalić rzeczywistą wysokość dochodów byłego partnera, co okaże się bardzo przydatne podczas spraw mających ustalić wysokość zasądzonych alimentów.