Dla kogo przeznaczone są badania psychologiczne kierowców?

Na http://www.testybielsko.pl zlecisz badania kierowców Bielsko Biała

Badania psychologiczne mają bardzo szerokie zastosowanie. To nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale również poznania cech psychologicznych jednostki, które wymagane są do wykonywania określonych prac. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – o co w nich chodzi?

Ci, którzy zobowiązani są poddać się badaniom psychotechnicznym, w wielu wypadkach bardzo się ich obawiają. Tymczasem okazuje się, że naprawdę nie ma czego się bać. Komplet badań zbudowana jest z wywiadu psychologicznego, testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji, testów osobowościowych oraz testów aparaturowych, które pozwalają ocenić chociażby szybkość reakcji. Testy inteligencji mają za cel ocenić zdolności umysłowe jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe oceniają cechy charakteru. Określają m.in: ekstra- oraz introwersję, psychotyzm i neurotyzm. W wypadku testów aparaturowych psycholog sięga po aparat krzyżowy, miernik czasu reakcji, wirometr, stereometr i ciemnię. Testy nie wymagają żadnego uprzedniego przygotowania. Osoby, które używają okularów, powinny jedynie pamiętać, by zabrać je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek je wykonać?

Badania kierowców obejmują między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C+E, C, D1, D1+E, D i D+E. Przejść muszą je również osoby, które chcą wykonywać zawód egzaminatora lub instruktora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów na operatorów wózków widłowych oraz kierowców taksówek. Warto podkreślić, że poddać muszą się im też ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy na skutek prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Ważność tego typu badań jest różna i zależy od kategorii osób, które się im poddają. I tak na przykład w przypadku kierowców chcących odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Wystarczy wykonać je wyłącznie raz.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]