Badania operatorów – jak często przeprowadzać?

Badania operatorów Bielsko Biała - więcej informacji o tych usługach odnajdziesz w tym miejscu.

Do pracy w wielu zawodach wymagane są właściwe predyspozycje psychiczne. By sprawdzić, czy kandydat je posiada, wykonuje się specjalne testy. By je przeprowadzić, musimy wybrać się do pracowni psychologicznej, a na ich przebieg w największej mierze rzutuje rodzaj profesji, w której zamierza pracować badany. Odmienne badania wykonywane są dla prawników, inne natomiast dla operatorów wózków widłowych lub suwnic. Jak nietrudno stwierdzić, te drugie badania okazują się zlecane dużo częściej. Dobrze więc powiedzieć kilka słów o tym, jak one wygląda, jakie akty prawne regulują ich specyfikę oraz jakie zdolności okazują się podczas nich najważniejsze.

Przepisy a badania operatorów

Częstotliwość i rodzaj badań operatorów wózków widłowych oraz innych maszyn wykorzystywanych w fabrykach określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów powinny być przeprowadzane co 3 lub 4 lata, oprócz badanych po 50 roku życia – ci są zobowiązani do wykonywania badań co dwadzieścia cztery miesiące. Warto jednak nie zapominać, że przebieg testów może być zmieniony, jeśli wykonujący je specjalista stwierdzi, że niezbędne są dodatkowe badania lub poszczególne elementy są w danym przypadku niepotrzebne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Początkowym etapem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, mające najczęściej formę papierowego testu oraz test sprawdzający zdolności intelektualne. Potem przeprowadzane są badania na szybkość reakcji, polegające zwykle na naciśnięciu odpowiedniego guzika po zaświeceniu się diody oraz sprawdzeniu, czy kandydat potrafi odpowiednio szybko zahamować. Badania operatorów to również badania zdolności postrzegania przestrzeni oraz wzorku – te drugie najczęściej wykonywane są w ciemni oraz z wykorzystaniem stereometru.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]