Oferujesz usługi B2B? Dowiedz się, kiedy możesz wystawić notę księgową na 40 euro

Zajrzyj tutaj, jeżeli szukasz szczegółowych informacji w temacie not księgowych 40 euro.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności styka się z kontrahentami, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w wyznaczonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to spory problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 roku w razie pojawienia się zwłoki we wniesieniu należności prawo polskie umożliwia wystawianie spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku także na 70 oraz 100 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wystawiać bezzwłocznie, a może wykorzystać jako jeden z etapów procedury windykacyjnej?

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, ale nie przekraczającej 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku może z kolei wystawić notę w wysokości 70 euro, a kiedy wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Warto podkreślić, że taką notę można wysłać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu zwłoki w spłacie, co więcej bez potrzeby uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Powinno się jednak uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (lub więcej) euro nie naruszy budowanych częstokroć przez lata dobrych relacji biznesowych. Przecież przyczyną zwłoki we wniesienia opłaty za fakturę mogą być przejściowe problemy z wypłacalnością czy jednorazowe niedopatrzenie dłużnika, a nie jego umyślny zabieg. Z tego też powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro – gdzie szukać?

W momencie, kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie zawarto we wspomnianym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN oblicza się biorąc za przelicznik średni kurs euro obwieszczony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za faktury.

Wierzycieli zapraszamy do wypróbowania generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie przez Flobo – autorskie narzędzie automatyzujące obsługę należności w firmach, które wyposażone jest też w kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]