metoda kasowa

Na czym polega rozliczenie VAT metodą kasową?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na ogół rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. W takiej sytuacji fiskus nie interesuje się czy opłata od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie prędzej niż po przelaniu od kontrahenta opłaty.

Z rozliczenia metoda kasową może korzystać większość naszych przedsiębiorców

Brak wykonania opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą co rusz znajdują się w sytuacji, gdy muszą kilka razy monitować kontrahenta odnośnie opłaty za dostarczone towary lub zrealizowane usługi. Jeśli takie sytuacje zdarzają się cyklicznie, nawet świetnie radząca sobie firma może utracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków na czas i finalnie dostać od urzędu skarbowego bardzo bolesną grzywnę. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania należności od kontrahenta. Ze względu na wspomniany powyżej limit z metody kasowej może skorzystać ewidentna większość polskich właścicieli firm, aczkolwiek muszą oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej formy rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Tym samym jeśli sami mają problem z dotrzymaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą stosownej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej dostarcza się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Niezbędne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obligatoryjne umieszczenie na każdej wystawionej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Dlaczego biura rachunkowe nie rekomendują przedsiębiorstwom metody kasowej?

Biura rachunkowe często odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania metodą kasową podatku od towarów i usług. Przeważnie przyczyną tego jest po prostu kwestia ciągłego kontrolowania otrzymywanych opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza wszak do stałego ich śledzenia, żeby nie pominąć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku firm, które wystawiają co miesiąc kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Jednak już przy kilkuset fakturach monitoring przelewów wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm najlepszym rozwiązaniem, które zapewnia zaoszczędzenie czasu i zmniejszenie ryzyka pomyłek przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]