Flobo – robot do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Porządna porcja wiedzy o automatycznej windykacji. Sprawdź koniecznie!

Jest sporo różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za zakończone zlecenie. Problem z nieopłaconymi należnościami mają zarówno właściciele firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Aplikacja Flobo do księgowania przelewów z modułem automatycznej windykacji

Przedsiębiorca ma prawo dochodzić niespłaconych należności na drodze windykacji. Chociaż określenie to prawie każdemu negatywnie się kojarzy, tak naprawdę oznacza to procedurę w trakcie której prowadzi się wobec dłużnika szereg czynności zgodne z aktualnymi normami prawnymi. Czynności te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o obowiązku przelania opłaty. O ile taka forma windykacji pozostanie bez odzewu, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i co miesiąc wysyła podobną liczbę faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, że jakiś procent opłat nie będzie przelany w określonym czasie bezsprzecznie wzrasta. W uporządkowaniu całej procedury powiązanego z księgowaniem wpłat pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – procedura przypominania o obowiązku opłacenia faktury

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto wpłynęła płatność od klienta, ale w razie stwierdzenia jej braku w określonym terminie, inicjuje ona proces przypominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący tę aplikację może dodać własne scenariusze czynności wszczynanych w stosunku do nie płacących kontrahentów, określając m.in. przerwy pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o nadciągającym terminie płatności za fakturę emitowana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli notyfikacje nie poskutkują, kolejnymi krokami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez aplikację Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 € oraz zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Na końcu, jeżeli wspomniane wyżej działania nie będą skuteczne, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na kontrolowanie wpływających przelewów, a po kilku miesiącach skutkuje też znaczną poprawą terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]